+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Pandemia niewątpliwie sprawiła, że powstało wiele ograniczeń w pracy sądów, które doprowadziły do wydłużenia się prowadzenia większości spraw. Dała też z drugiej strony możliwość na poszukiwania nowych sposobów na rozwiązywanie spraw prawnych. Idąc z duchem czasu wprowadzone zostały mediacje i porady prawne online.

Coraz więcej kancelarii prawnych stosuję tę metodę do rozwiązywania sporów i problemów swoich klientów. Jednak trzeba mieć na uwadze, że pomimo iż jest możliwa mediacja online, przeprowadzona niedokładnie może doprowadzić w efekcie do nieważnej ugody.

E-mediacje w sprawach o rozwód

Z tego względu zostały unormowane ramy prawne prowadzenia e-mediacji, szczególnie pod kątem spraw cywilnych. Wyznaczają je określone przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Wyrażają one nie tylko, kto może pełnić funkcję mediatora, ale przede wszystkim w jakich sprawach jest ona dopuszczalna. Nakreśla też, jakie zasady kierują postępowaniem mediacyjnym. Kiedy dobrze zagłębimy się w przepisy, dostrzeżemy, że regulują one również rodzaje mediacji, sposoby ich wszczynania oraz prowadzenia, ale też czas trwania postępowania mediacyjnego i etapami zawarcia ugody.

Zalety mediacji online

To pozwala na rozwiązywanie sporów online i może mieć zastosowanie zarówno w odniesieniu do mediacji umownej, jak i sądowej. Co więcej, mediację internetową można przeprowadzić w sprawach cywilnych z możliwością nawiązania ugody obu stron. Z przebiegu mediacji należy sporządzić raport. Ugoda, którą zawiera się online może zostać zatwierdzona drogą sądową, zaś koszty przeprowadzonej mediacji online podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych. Z pewnością w czasach pandemii taka forma mediacji jest szybsza i komfortowa.