+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Co do zasady przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice. Władza rodzicielska przysługuje każdemu z rodziców, chyba, że Sąd pozbawił jednego z nich władzy rodzicielskiej lub ograniczył jego władzę do podejmowania decyzji dotyczących istotnych spraw związanych z dzieckiem, w tym o sposobie leczenia. 

Rodzice posiadający władzę rodzicielską o istotnych sprawach dziecka rozstrzygają jednak wspólnie. Wydaje się, że do tej kategorii będą należały kwestie związane z procedurą medyczną, która stwarza podwyższone ryzyko dla zdrowia i życia dziecka. W doktrynie istnieje spór co do tego czy szczepienia powinno się zaliczać do zabiegów o podwyższonym ryzyku.

Na szczepienie dziecka wystarczy zgoda jednego opiekuna

W praktyce w sytuacji zgłoszenia się rodzica z dzieckiem do poradni czy punktu szczepień, osoba przeprowadzająca szczepienie nie będzie miała wiedzy o rozstrzygnięciach dotyczących władzy rodzicielskiej lub ewentualnym sprzeciwie drugiego rodzica.  Będzie opiera się wyłącznie o oświadczenie i zgodę jednego zgłaszającego się rodzica. 

Szczepienia przeciw COVID-19 mają status zalecanych, a nie obowiązkowych. Zatem ten z rodziców dziecka, który ma pełnię  władzy rodzicielskiej lub ma uprawienie do decydowania o sposobie leczenia dziecka może nie zgodzić się na podanie preparatu. W praktyce skuteczne złożenie sprzeciwu może być jednak trudne.

Szczepienie dziecka a władza rodzicielska

W razie sporu między rodzicami dotyczącego zgody na wykonanie szczepienia można zwrócić do sądu o wydanie rozstrzygnięcia w tym zakresie. 

Jeżeli jeden z rodziców został pozbawiony przez Sąd władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, wówczas wszystkie uprawnienia związane z jej wykonywaniem przysługują drugiemu rodzicowi.