+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Alimenty na czas procesu rozwodowego (trwania postępowania) to istotna kwestia, zarówno mając na względzie dobro dzieci małżonków, jak i kobietę. Obecnie nadal częstym modelem małżeństwa jest sytuacja, w której to mężczyzna pozostaje aktywny zawodowo, a kobieta poświęca się w zupełności wychowaniu wspólnych dzieci, pozostając przy tym na utrzymaniu swojego męża.

Wstęp

Z punktu widzenia kobiety, jej sytuacja staje się niezwykle trudna, gdy relacje między nią a mężem ulegają pogorszeniu. Alimenty na czas procesu rozwodowego, to coś kluczowego.

Trudno bowiem oczekiwać, aby kobieta, która przez wiele lat pozostawała bierna zawodowo, w chwili w której następuje kryzys w małżeństwie, mogła z dnia na dzień zmienić swoje życie i znaleźć pracę pozwalającą na jej utrzymanie.

jakie alimenty w trakcie i po rozwodzie?
Alimenty na czas procesu rozwodowego 1

Rozwód a prawo do majątku niepracującego małżonka

Obawa o brak możliwości znalezienia pracy zapewniającej utrzymanie na dotychczasowym lub zbliżonym poziomie często paraliżuje kobiety, które pomimo świadomości znajdowania się w związku bez przyszłości, decydują się na dalsze pozostawanie u boku męża. Oczywistym jest, iż na początku związku małżonkowie przeżywają apogeum szczęścia, które zapewnia kobiecie poczucie bezpieczeństwa. To właśnie w tym momencie, tj. bezpośrednio po zawarciu związku małżeńskiego, zdecydowana większość małżeństw rozpoczyna starania o potomstwo.

Narodziny dziecka wywołują przewartościowanie w życiu kobiet, które wówczas na pierwszym miejscu stawiają dobro dziecka. Niewątpliwie, więź łącząca matkę z dzieckiem, w okresie ciąży, jak również po przyjściu dziecka na świat jest relacją szczególną i niepowtarzalną. I właśnie dlatego, przez wzgląd na dobro nowo narodzonego dziecka, kobieta decyduje się odłożyć na później karierę zawodową, aby móc w pełni poświęcić się wychowaniu dziecka, a także opiece nad domem.

Częstokroć z punktu widzenia matki odpowiedni moment na powrót do pracy nigdy nie następuje, a decyzja o podjęciu aktywności zawodowej jest wciąż odkładana w czasie.

Czy niepracująca zawodowo kobieta, zarabia?

Alimenty na czas procesu rozwodowego
Kwestie finansowe są ważnym elementem mediacji

Należy jednak pamiętać, iż kobieta, która poświęca pracę zawodową na rzecz wychowania dzieci i opiekę nad domem w sposób oczywisty przyczynia się do powstawania wspólnego majątku, a dokładane przez nią wysiłki uznać należy za pracę.
Nawet jeśli nie prowadzi własnej działalności gospodarczej i nie korzystała z dotacji na firmę– jej praca w domu również ma swoją wartość.

W sytuacji bowiem, w której dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony matki, drugi z małżonków może w pełni oddać się pracy zawodowej, zdobywać doświadczenie, doskonalić swoje umiejętności, które w konsekwencji mogą prowadzić do awansu.

Model związku małżeńskiego, w którym środki na utrzymanie rodziny bezpośrednio zdobywał wyłącznie mąż, nie oznacza, iż kobieta w razie rozpadu związku pozostaje bez środków do życia.

Niewątpliwie proces rozwodowy w zależności od postawy obojga małżonków oraz postawionych przez nich celów, które pragną osiągnąć w postępowaniu, może okazać się długotrwały.

Biorąc pod uwagę zasadę dwuinstancyjności w polskim porządku prawnym, wydany w sprawie wyrok rozwodowy może stać się prawomocny nawet po kilku latach liczonych od wytoczenia powództwa przez jednego z małżonków.

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu rozwodowego

Wskazać należy, iż mając na względzie opisane wyżej sytuacje, polski ustawodawca przewidział instytucję zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania. Ma ona zapewnić utrzymanie tego z małżonków, który na skutek faktycznego rozpadu związku małżeńskiego znalazł się w sytuacji, w której nie byłby w stanie zaspokoić wszystkich swoich uzasadnionych potrzeb.

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowe rozstrzygnięcie sądu na czas trwania postępowania. Sąd udziela zabezpieczenia na wniosek zainteresowanej strony w formie postanowienia. Taki wniosek można złożyć przed wszczęciem głównego postępowania, jak również w chwili składania pozwu jako jeden z wniosków lub ostatecznie, w trakcie toczącego się już postępowania przed sądem. Warto zaznaczyć, że niezwykle ważne jest, aby wspomniany wniosek był poparty uzasadnieniem, którego kluczowym celem jest uprawdopodobnienie kosztów utrzymania oraz wykazanie możliwości zarobkowych każdego z małżonków.

Pytania i odpowiedzi

I. Czy można ubiegać się o alimenty na czas trwania procesu rozwodowego?

Odpowiedź: Tak, strony mogą ubiegać się o alimenty na czas trwania procesu rozwodowego. Jest to możliwe dzięki wnioskowi o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, który można złożyć w sądzie wraz z pozwem rozwodowym lub w trakcie trwania procesu.

II. Jak szybko można uzyskać alimenty po złożeniu wniosku?

Odpowiedź: Czas potrzebny na uzyskanie alimentów po złożeniu wniosku może być różny i zależy od wielu czynników, w tym od obciążenia sądu. Jednak dzięki procedurze zabezpieczenia, decyzja może zostać podjęta stosunkowo szybko, często w ciągu kilku tygodni.

III. Jakie informacje należy zawrzeć w wniosku o alimenty na czas procesu rozwodowego?

Odpowiedź: Wnioskujący powinien zawrzeć informacje na temat swojej sytuacji finansowej, potrzeb utrzymaniowych oraz uzasadnienia wysokości żądanych alimentów. Ważne jest również dostarczenie dowodów na poparcie swoich roszczeń.

IV. Na jakie czynniki sąd zwraca uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów na czas rozwodu?

Odpowiedź: Sąd uwzględnia wiele czynników, w tym potrzeby zgłaszającego wniosek, standard życia rodziny przed rozpoczęciem procesu rozwodowego, a także możliwości finansowe i zarobkowe strony zobowiązanej do płacenia alimentów.

V. Czy decyzja o alimentach na czas procesu rozwodowego jest ostateczna?

Odpowiedź: Nie, decyzja o alimentach na czas trwania procesu rozwodowego ma charakter tymczasowy. Ostateczna wysokość alimentów zostanie ustalona w wyroku rozwodowym lub w osobnym postępowaniu dotyczącym alimentów.

VI. Co się dzieje z alimentami na czas rozwodu po wydaniu wyroku rozwodowego?

Odpowiedź: Po wydaniu wyroku rozwodowego, alimenty na czas rozwodu tracą moc. W wyroku rozwodowym sąd może zadecydować o nowej wysokości alimentów na rzecz dzieci lub małżonka, biorąc pod uwagę aktualną sytuację stron.

VII. Gdzie szukać pomocy przy składaniu wniosku o alimenty na czas procesu rozwodowego?

Odpowiedź: W przypadku potrzeby wsparcia przy składaniu wniosku o alimenty na czas rozwodu, warto zasięgnąć porady u prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, który może pomóc w przygotowaniu wniosku i reprezentować stronę w sądzie.

Podsumowanie

Istotną kwestią jest fakt, że postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne od dnia wydania aż do dnia uprawomocnienia się wyroku. Wówczas zostaje ono zastąpione przez wyrok. 

Z punktu widzenia osoby, która wystąpiła o świadczenie alimentacyjne, niezwykle ważna jest właściwość takiego postanowienia, która przesądza o jego natychmiastowym wykonaniu. Stanowi podstawę do egzekwowania alimentów od dnia wydania postanowienia opatrzonego w klauzulę wykonalności. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną!