+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

adwokat rozwodowy katowice

alimenty

Moja Kancelaria zapewnia obsługę prawną na terenie całego Śląska. Oferuję pomoc prawną, w tym także reprezentację w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Korzystając z moich usług masz pewność, że Twoja sprawa trafiła w ręce doświadczonego adwokata, który do każdego zagadnienia podchodzi profesjonalnie, ale także z empatią oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter. Mam bowiem świadomość, że podczas sprawy rozwodowej ważą się losy nie tylko osób dorosłych, ale także i ich dzieci. Jeżeli szukasz adwokata do poprowadzenia sprawy o rozwód lub sprawy rodzinnej, skontaktuj się ze mną. Jestem po to, by Ci pomóc.

 

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny wynika wprost z pokrewieństwa, a także z innych więzi o charakterze osobistym, z którymi przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wiążą jego istnienie. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Aby doszło do powstania obowiązku alimentacyjnego, oprócz istnienia pokrewieństwa muszą również wystąpić dodatkowe przesłanki.

Alimenty zapewnić mają dostarczanie środków utrzymania, osobie, która nie jest w stanie zaspokoić  swoich usprawiedliwionych potrzeb we własnym zakresie. Za potrzeby takie należy uznać między innymi wyżywienie, utrzymanie, mieszkanie, leczenie, zakup odzieży oraz środków higieny osobistej.

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do zaspokajania potrzeb rodziny. Zadanie to ciąży na obojgu małżonkach w równym stopniu, proporcjonalnie do możliwości zarobkowych i majątkowych.

Obowiązek alimentacyjny może jednak istnieć także po orzeczenie rozwodu. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może bowiem żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego alimentów. W przypadku gdy rozwód orzeczono z wyłącznej winy jednego małżonka to wówczas  uzyskanie alimentów przez małżonka niewinnego wymaga wykazania jedynie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie  jego sytuacji materialnej. Nie jest konieczne wystąpienie stanu niedostatku. Niezbędne jest jednak wykazanie.

Alimenty na rzecz dzieci

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Obowiązek ten jest ograniczony w czasie i trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Pomoc adwokata w sprawach o alimenty

Już podczas pierwszego spotkania odpowiem na wszystkie Twoje pytania dotyczące alimentów oraz wyjaśnię wątpliwości, które mogą zrodzić w tym zakresie. 

W sprawach dotyczących alimentów oferuję swoim Klientom:

  • prowadzenie spraw o obniżenie lub podwyższenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • prowadzenie negocjacji i udział w mediacjach dotyczących alimentów
  • prowadzenie spraw egzekucyjnych w przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego
  • pomoc w sprawach karnych

Świadczenie, jakim są alimenty, płacone jest przez jednego członka rodziny na drugiego. Są one regularne i obligatoryjne, a polegają nie tylko na dostarczaniu środków utrzymania, ale i w miarę potrzeby także środków wychowania. Mogą mieć również postać np. produktów żywnościowych. Przysługuje na dzieci, rozwiedzionego małżonka lub krewnych.