+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

adwokat rozwodowy katowice

alimenty
Sądowe

Czym są alimenty sądowe?

Alimenty, znane również jako świadczenia alimentacyjne, stanowią formę wsparcia finansowego na rzecz osób będących w stanie potrzeby, któremu zobowiązana jest zapewnić druga strona na mocy stosunku prawnego, najczęściej wynikającego z pokrewieństwa, małżeństwa lub rodzicielstwa.

Celem alimentów jest zapewnienie środków na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej, takich jak mieszkanie, wyżywienie, edukacja oraz opieka zdrowotna.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny wynika wprost z pokrewieństwa, a także z innych więzi o charakterze osobistym, z którymi przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wiążą jego istnienie. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Aby doszło do powstania obowiązku alimentacyjnego, oprócz istnienia pokrewieństwa muszą również wystąpić dodatkowe przesłanki.

Alimenty zapewnić mają dostarczanie środków utrzymania osobie, która nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb we własnym zakresie. Za potrzeby takie należy uznać między innymi wyżywienie, utrzymanie, mieszkanie, leczenie, zakup odzieży oraz środków higieny osobistej.

Wielu z naszych Klientów na terenie Śląska, a w tym Katowic, Chorzowa czy Tychów skorzystało z pomocy naszej kancelarii rozwodowej również w tym zakresie. Staramy się by już na etapie sprawy rozwodowej uświadamiać naszych Klientów, jakie prawa i obowiązki w tym zakresie im przysługują.

alimenty sądowe w kancelarii prawniczej rozwodowy prawnik

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do zaspokajania potrzeb rodziny. Zadanie to ciąży na obojgu małżonkach w równym stopniu, proporcjonalnie do możliwości zarobkowych i majątkowych.

Obowiązek alimentacyjny może jednak istnieć także po orzeczenie rozwodu. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może bowiem żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego alimentów. W przypadku gdy rozwód orzeczono z wyłącznej winy jednego małżonka to wówczas  uzyskanie alimentów przez małżonka niewinnego wymaga wykazania jedynie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie  jego sytuacji materialnej. Nie jest konieczne wystąpienie stanu niedostatku. Niezbędne jest jednak wykazanie.

Alimenty na rzecz dzieci

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Obowiązek ten jest ograniczony w czasie i trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Pomoc adwokata w sprawach o alimenty

Już podczas pierwszego spotkania odpowiem na wszystkie Twoje pytania dotyczące alimentów oraz wyjaśnię wątpliwości, które mogą zrodzić w tym zakresie.

W sprawach dotyczących alimentów oferujemy Naszym Klientom:

  • prowadzenie spraw o obniżenie lub podwyższenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • prowadzenie negocjacji i udział w mediacjach dotyczących alimentów,
  • prowadzenie spraw egzekucyjnych w przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
  • pomoc w sprawach karnych.

Świadczenie, jakim są alimenty, płacone jest przez jednego członka rodziny na drugiego. Są one regularne i obligatoryjne, a polegają nie tylko na dostarczaniu środków utrzymania, ale i w miarę potrzeby także środków wychowania. Mogą mieć również postać np. produktów żywnościowych. Przysługuje na dzieci, rozwiedzionego małżonka lub krewnych.

Dlaczego nasza kancelaria?

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia obsługę prawną na terenie całego Śląska. Oferuję pomoc prawną, w tym także reprezentację w sprawach rodzinnych i rozwodowych, w tym alimenty sądowe. Korzystając z naszych usług masz pewność, że Twoja sprawa trafi w ręce doświadczonego adwokata, który do każdego zagadnienia podchodzi profesjonalnie, ale także z empatią oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Mamy świadomość, że podczas sprawy rozwodowej ważą się losy nie tylko osób dorosłych, ale także i ich dzieci. Jeżeli szukasz adwokata do poprowadzenia sprawy o rozwód lub sprawy rodzinnej, skontaktuj się ze mną. Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

 Zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.