+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

adwokat rozwodowy katowice

Rozwody

Nasza Kancelaria zapewnia obsługę prawną na terenie całego Śląska, w tym miasta Katowice, Chorzów, Mikołów, Bytom, Gliwice, Ruda Śląska oraz wszystkie miasta ościenne takie jak Tychy czy Mikołów. Możliwe jest również prowadzenie spraw dla dalszych miast i miejscowości: Tarnowskie Góry, Dąbrowa Górnicza czy Mysłowice. Oferujemy pomoc prawną, w tym także reprezentację sądową w sprawach rodzinnychrozwodowych.

Korzystając z naszej Kancelarii masz pewność, że Twoja sprawa trafi w ręce doświadczonego adwokata, który do każdego zagadnienia podchodzi profesjonalnie, ale także z empatią oraz ludzkim spojrzeniem na jej charakter. Mamy świadomość, że podczas sprawy rozwodowej ważą się losy nie tylko osób dorosłych, ale także i dzieci. Jeżeli szukasz adwokata do poprowadzenia sprawy o rozwód lub sprawy rodzinnej, skontaktuj się z nami.

Pomoc adwokata w sprawach o rozwód

Już podczas pierwszego spotkania odpowiem na wszystkie Twoje pytania oraz wyjaśnię wszystkie niejasności czy niezrozumiałe aspekty postępowania rozwodowego.

W sprawach o rozwód oferujemy naszym Klientom:

  • opiekę prawną na każdym etapie sprawy rozwodowej,
  • przygotowanie indywidualnej strategii prowadzenia sprawy rozwodowej,
  • sporządzenie wszystkich niezbędnych pism procesowych, w tym pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew rozwodowy, apelacji, porozumienia rodzicielskiego,
  • osobisty udział w negocjacjach rozwodowych,
  • osobisty udział w posiedzeniach sądowych na rozprawie,
  • bieżące informowanie o postępach w sprawie.

Jakimi sprawami zajmuje się Rozwodowy Prawnik?

Świadczę pomoc zarówno w czynnościach przedsądowych, jak i sądowych.
Przed wytoczeniem sprawy o rozwód porozmawiamy o kwestiach, które mogą zostać uregulowane pozasądowo, bądź w formie ugody.

Następnie istotne będzie podjęcie decyzji czy orzeczenie rozwodu ma nastąpić z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie.  

  • Pozew o rozwód bez orzekania o winie – sąd w orzeczeniu nie wskazuje winy żadnego z małżonków. Ten typ procedowania jest najszybszym rozwiązaniem. W tym przypadku rozwód może zostać orzeczony nawet podczas pierwszej rozprawie. Warunkiem koniecznym do rozwiązania małżeństwa jest obopólna zgoda stron.
  • Pozew o rozwód z orzekaniem o winie – podczas tego postępowania należy wykazać, że drugi małżonek odpowiada za zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłankami do tego typu rozwodu są np. zdradza małżonka, niezaspokajanie potrzeb rodziny, nałogi (alkoholizm, narkomania), przemoc wobec członków rodziny, a także znęcanie się (fizyczne, jak i psychiczne).
  • Pozew z winy obojga małżonków – w tym przypadku małżonkowie nawzajem obwiniają się o doprowadzenie do zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli w trakcie postępowania sąd potwierdzi zarówno zarzuty jednego, jak i drugiego małżonka będzie mógł orzec rozwód z winy obu małżonków.