+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Kiedy nastąpi decyzja o rozwodzie bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy małżonkowie chcą się porozumieć, ale nie potrafią. Pomocnym rozwiązaniem w obu sytuacjach będzie mediacja, która umożliwi przejść przez rozwód mniej boleśnie, przyspieszając porozumienie i sam proces rozwodowy. Rozmowa z mediatorem znacznie może ugasić zaogniony między małżonkami konflikt.

Rozwód wiąże się z koniecznością wielu zmian i podjęcia szeregu ważnych i trudnych decyzji oraz zajęcia się niezbędnymi formalnościami. Szczególnie dotyczącymi podziału majątku, czy ewentualnej opieki nad dziećmi po rozwodzie. Wzajemna niechęć, oskarżenia, różne wizje opieki nad dziećmi, pod kątem podziału majątkowego doprowadzają do większej trudności w komunikacji. Efektem tego jest całkowite zerwanie relacji i możliwości porozumienia. Jest to najlepszy moment, aby zdecydować się na mediację.

Jak wybrać mediatora?

Jeśli jesteśmy zdecydowani na mediatora rozwodowego i współpracujemy już z kancelarią adwokacką, która prowadzi lub będzie prowadzić nasz proces rozwodowy, można prosić mecenasa o polecenie mediatora. Każda kancelaria ma w swojej bazie kontakty do profesjonalnych mediatorów. Decyzja o podjęciu współpracy z konkretnym mediatorem należy do strony, jeśli uzna, że polecany przez kancelarię nie jest odpowiedni, może zasugerować wybór innego.

O mediację może zgłosić się jedna ze stron sporu oraz wspólnie, jeśli razem zdecydują o potrzebie jej odbycia. W takiej sytuacji, kiedy wniosek składa jedna ze stron, to w jej imieniu mediator zaprosi do spotkań drugiego małżonka. Mediacje można rozpocząć w dowolnym momencie procesu rozwodowego czy separacyjnego. Jednak najlepiej rozpocząć ją na początku, aby złagodzić objawy zaognienia konfliktu między stronami. Mediacje powinny być prowadzone w obecności wszystkich zainteresowanych lub indywidualnie z każdą stroną konfliktu. Skutecznie obniża to napięcie i trudne emocje. Mediacja pozwala też zachować dystans i pełen obiektywizm podczas procesu. Odpowiednio stworzone warunki przez mediatora umożliwią też realną ocenę sytuacji, pomogą przeanalizować fakty, a  w efekcie podjąć świadome decyzje, niekierowane emocjami i wzajemnymi żalami.

Mediator – rozwiązania rozwodowe

Mediator może zaproponować pewne rozwiązania, zwłaszcza jeśli jest specjalistą w zakresie pedagogiki, psychologii, prawa rodzinnego. Jednak w momencie, kiedy wniosek o rozwód, opiekę nad dziećmi, alimenty, czy podział majątku trafia na wokandę, a żadna ze stron konfliktu nie skorzystały z mediacji zakończonych ugodą, to sąd zdecyduje w o tych kwestiach za samych zainteresowanych.

Jak widać, udział w procesie mediacji daje możliwość decydowania o własnym życiu bez pozostawiania istotnych, kluczowych kwestii do decyzyjności osób trzecich. Pozwoli również zaoszczędzić czas, samopoczucie i często pieniądze związane z długotrwałym procesem sądowym. Dlatego właśnie mediacje są dobrym rozwiązaniem w trudnej, traumatycznej sytuacji rozstania małżonków.