+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Proces sądowy wiąże się nie tylko z ogromnym stresem dla obu stron, ale również i niemałymi kosztami. Szczególnie, że ponosi się już na samym początku.

Jakie są koszty rozwodowe?

Podstawowe koszty rozwodu związane są m.in. z:

  • opłatą sądową w wysokości 600 zł,
  • możliwą opinią biegłych sądowych opiewającą na 500 – 1.000 zł
  • ewentualną mediacją do 450 zł,
  • kuratorem rodzinnym do 80 zł,
  • honorarium prawnika między 2.000 – 6.000 zł,
  • dodatkowymi kosztami  w przypadku alimentów, zależne od ich wysokości

Należy pamiętać, że w przypadku, kiedy rozwód kończy się bez orzekania o winie, zwracana jest połowa opłaty, a były małżonek jest zobowiązany do zwrotu 150zł. W momencie, kiedy sąd zająłby się podziałem majątku małżonków należy się liczyć z opłatą 300zł w przypadku zgodnego podziały i 1000zł w przypadku spornego podziału.

Możliwość wniesienia pozwu o rozwód bezkosztowo

Jak zostało wspomniane wcześniej pozew o rozwód to koszt 600zł, jednak w przypadku, kiedy osoba składająca pozew nie jest w stanie uiścić takiej kwoty ze względów finansowych, może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania w calości lub części przekazując stosowne dowody i argumenty, jak choćby oświadczenie o swoim stanie majątkowym i/lub rodzinnym.

Jeśli chodzi o sam poprawny pozew rozwodowy powinien on zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (właściwy miejscowo sąd okręgowy), imiona i nazwiska stron, ich adresy zamieszkania i numery PESEL oraz imię i nazwisko pełnomocnika procesowego oraz jego adres, precyzyjnie rozpisane żądania, np. orzeczenie o winie, alimenty na dzieci, itd., przytoczenie w postaci załączników okoliczności sprzyjających spełnieniu wskazanych zadań, podpis strony i jej pełnomocnika

W przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie samodzielnie opłacić adwokata rozwodowego, możliwe jest otrzymanie pełnomocnika z urzędu.