+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Pandemia niewątpliwie sprawiła, że powstało wiele ograniczeń w pracy sądów, które doprowadziły do wydłużenia się prowadzenia większości spraw. Dała też z drugiej strony możliwość na poszukiwania nowych sposobów na rozwiązywanie spraw prawnych. Idąc z duchem czasu wprowadzone zostały mediacje i porady prawne online. Co to jest i jak wygląda mediacja online w czasach COVID – opowiedz w artykule.

czy można mediować online? Mediacja online w czasach COVID
Mediacja online w czasach COVID

Wstęp

W obliczu globalnej pandemii COVID-19, wiele aspektów codziennego życia uległo znaczącej transformacji. Ograniczenia społeczne i zdrowotne wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa miały bezprecedensowy wpływ na sposób, w jaki ludzie rozwiązują swoje problemy prawne, w tym te związane z rozwodami.

W odpowiedzi na te wyzwania, e-mediacje rozwodowe stały się kluczowym narzędziem umożliwiającym kontynuowanie procedur rozwodowych w sposób bezpieczny i efektywny. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić e-mediacje rozwodowe jako adaptacyjne rozwiązanie w czasach COVID-19, podkreślając ich prawną podstawę, korzyści i wyzwania, a także odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.


Coraz więcej kancelarii prawnych stosuję metodę mediacji do rozwiązywania sporów i problemów swoich klientów. Jednak trzeba mieć na uwadze, że pomimo iż jest możliwa mediacja online, przeprowadzona niedokładnie może doprowadzić w efekcie do nieważnej ugody.

Przegląd prawny

E-mediacje rozwodowe, czyli mediacje prowadzone zdalnie za pomocą narzędzi komunikacji online, zyskały na znaczeniu w wyniku ograniczeń wprowadzonych podczas pandemii COVID-19. W Polsce, podstawę prawną dla przeprowadzania mediacji, w tym e-mediacji, stanowi ustawa z dnia 10 września 2015 r. o mediacji w sprawach cywilnych (Dz.U. 2015 poz. 1595), która umożliwia przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w sposób zdalny. Dodatkowo, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania czynności procesowych w postępowaniach sądowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 poz. 695) wprowadza możliwość przeprowadzania rozpraw i innych czynności procesowych zdalnie, co obejmuje e-mediacje.

Korzyści z e-mediacji rozwodowych

  1. Dostępność: E-mediacje umożliwiają kontynuowanie procedur rozwodowych bez konieczności fizycznej obecności stron, co jest szczególnie istotne w czasach ograniczeń związanych z pandemią.
  2. Elastyczność: Mediacje online oferują większą elastyczność terminów i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.
  3. Oszczędność czasu i kosztów: Zdalne mediacje pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, eliminując potrzebę podróży do miejsca mediacji.
  4. Bezpieczeństwo: Przeprowadzanie mediacji online minimalizuje ryzyko związane z COVID-19, zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne uczestników.

Mediacja online w czasach COVID

Z tego względu zostały unormowane ramy prawne prowadzenia e-mediacji, szczególnie pod kątem spraw cywilnych. Wyznaczają je określone przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Wyrażają one nie tylko, kto może pełnić funkcję mediatora, ale przede wszystkim w jakich sprawach jest ona dopuszczalna. Nakreśla też, jakie zasady kierują postępowaniem mediacyjnym. Kiedy dobrze zagłębimy się w przepisy, dostrzeżemy, że regulują one również rodzaje mediacji, sposoby ich wszczynania oraz prowadzenia, ale też czas trwania postępowania mediacyjnego i etapami zawarcia ugody.

Zalety mediacji online

To pozwala na rozwiązywanie sporów online i może mieć zastosowanie zarówno w odniesieniu do mediacji umownej, jak i sądowej. Co więcej, mediację internetową można przeprowadzić w sprawach cywilnych z możliwością nawiązania ugody obu stron. Z przebiegu mediacji należy sporządzić raport. Ugoda, którą zawiera się online może zostać zatwierdzona drogą sądową, zaś koszty przeprowadzonej mediacji online podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych. Z pewnością w czasach pandemii taka forma mediacji jest szybsza i komfortowa.

prawnik rozwodowy i rozwód w Katowicach. Mediacja online w czasach COVID.
Mediacja online w czasach COVID 1

FAQ

  1. Czy e-mediacje są prawnie wiążące? Tak, porozumienia osiągnięte za pomocą e-mediacji są prawnie wiążące po ich zatwierdzeniu przez sąd.
  2. Jakie technologie są wykorzystywane do przeprowadzania e-mediacji? Do e-mediacji wykorzystywane są różne platformy komunikacji online, takie jak Zoom, Microsoft Teams czy dedykowane systemy mediacji online.
  3. Czy e-mediacja jest odpowiednia dla każdego rodzaju sprawy rozwodowej? E-mediacja może być odpowiednia dla wielu spraw rozwodowych, jednak jej skuteczność zależy od specyfiki przypadku oraz otwartości stron na proces mediacyjny.
  4. Jak mogę przygotować się do e-mediacji? Ważne jest, aby zapoznać się z technologią, ustalić cel mediacji oraz przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i informacje przed rozpoczęciem mediacji.
  5. Czy e-mediacja jest kosztowna? Koszty e-mediacji mogą być niższe niż tradycyjnych mediacji ze względu na brak dodatkowych kosztów związanych z podróżą czy wynajmem przestrzeni.

Podsumowanie

E-mediacje rozwodowe stanowią ważne narzędzie umożliwiające kontynuację procedur rozwodowych w sposób bezpieczny i skuteczny w dobie pandemii COVID-19. Dzięki technologii, pary mają możliwość rozwiązania konfliktów i osiągnięcia porozumienia, minimalizując stres i ryzyko zdrowotne. Mimo pewnych wyzwań, korzyści płynące z e-mediacji są znaczące, co czyni je wartościową opcją dla osób przechodzących przez trudny proces rozwodowy. Nasz kancelaria pomoże Ci w kwestii mediacji online. Napisz lub zadzwoń do nas.