+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Podział majątku wspólnego wykonuje się na dwa sposoby: przed rozwodem w formie umownej lub po rozwodzie drogą sądową na wniosek jednego z małżonków. A artykule „rozwód a podział majątku” odpowiemy na kilka nurtujących pytań.

podział majątku przy rozwodzie. Rozwód a podział majątku
Rozwód a podział majątku

Wstęp – Rozwód a podział majątku

Rozwód jest trudnym doświadczeniem, szczególnie, jeśli dodatkowo toczy się walka o podział majątku. Podział majątku to niewątpliwie jedno z bardziej skomplikowanych postępowań w polskim prawie. Można go dokonać polubownie lub sądownie.

Podczas rozwodu, może przed Tobą stać zagadka podziału majątku. Jak się do tego zabrać? Czy istnieje sposób, by proces ten był sprawiedliwy dla obu stron? Przedstawiamy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci przebrnąć przez ten trudny czas, z niespodziewanym zwrotem akcji

Majątek wspólny – co podlega podziałowi?

Zawarcie związku małżeńskiego wpływa na powstanie między małżonkami wspólnoty majątkowej. Obejmuje ona wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w czasie trwania małżeństwa. Pozostałe składniki tworzą tzw. majątki osobiste każdego z małżonków. Podział majątku polega na tym, aby określone części majątku wspólnego stały się wyłącznie własnością jednego małżonka – i nie jest on uzależniony od rozwodu. Podział majątkowy może zostać wykonany przed rozwodem, w jego trakcie, a nawet i kilka lat po rozwodzie.

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą:

  • pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym (o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887)).

Kiedy umowny, a kiedy sądowy podział majątku?

Umownego podziału majątku można dokonać w momencie, kiedy oboje małżonków jest w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Wtedy rozdzielność majątkowa może nastąpić na mocy zawarcia umowy. W takim przypadku dokonanie umownego podziału majątku po rozwodzie możliwe jest w całości lub częściowo.

Sama umowa dotycząca podziału majątku może być zawarta w dowolnej formie. Jednak, w przypadku, kiedy do podziału jest nieruchomość, to umowa powinna zostać przygotowana w formie aktu notarialnego. Konieczność zachowania formy szczególnej może mieć zastosowanie również w innych przypadkach, np. jeżeli w skład majątku wchodzi prawo użytkowania wieczystego czy przedsiębiorstwo.

W przypadku sądowego podziału majątku, wniosek sądowy może złożyć każdy z małżonków. Aby to zrobić, właściwy wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć w sądzie rejonowym w miejscu położenia rzeczy. W momencie, gdy majątek wspólny został zlokalizowany w okręgu działania dwu lub więcej sądów rejonowych, wówczas wybór właściwej instytucji należy do wnioskodawcy.

Na żądanie uczestnika postępowania sądowego, sąd może przekazać sprawę do odpowiedniego sądu rejonowego, w którym znajduje się majątek wspólny i w którego obrębie mieszkają uczestnicy postępowania. Jest to możliwe w momencie zgłoszenia w czasie do pierwszej rozprawie o podział majątku wspólnego. Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii rozwodu i podziału majątku, skorzystaj z naszej kancelarii: +48 32 744 44 11

Przeczytaj także: