+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

adwokat rozwodowy katowice

separacja

Kancelaria Rozwodowa adw. Anna Golan działa na terenie Katowic oraz całego Śląska. Oferuję pomoc prawną, w tym także reprezentację sądową w sprawach rozwodowych. Korzystając z moich usług masz pewność, że Twoja sprawa trafiła w ręce profesjonalisty, który do każdego zagadnienia podchodzi z empatią oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter. Jako doświadczony prawnik mam świadomość, że podczas sprawy rozwodowej ważą się losy nie tylko osób dorosłych, ale także i ich dzieci, dlatego też gwarantuję profesjonalną oraz rzetelną pomoc. Jeżeli szukasz dobrego adwokata od rozwodu w Katowicach lub na Śląsku, skontaktuj się ze mną. Jestem po to, by Ci pomóc.

Pomoc adwokata w sprawach o separację

Przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może wnioskować do sądu o separację.

Separacja prawna – czym jest?

 W separacji pozostają małżonkowie, których pożycie się nie układa, którzy nie zamieszkują ze sobą lub tacy, którzy pomimo wspólnego mieszkania nie prowadzą wspólnego życia. Taką sytuację nazywamy „separację faktyczną”, która różni się zupełnie od „separacji prawnej”. W obecnym stanie prawnym nie posiadamy definicji separacji faktycznej, która określałaby jej skutki prawne. Z tego też powodu podczas separacji wciąż w mocy pozostają skutki wynikające z zawarcia małżeństwa, w szczególności obowiązek małżonków wzajemnej pomocy i zaspokajania potrzeb rodziny. Nie można także wstąpić w nowy związek małżeński. „Separacja prawna”, jako sytuacja, w której pożycie między małżonkami rozpadło się w sposób zupełny, ale nie trwały, potwierdzona jest orzeczeniem sądu sytuacja.

Przesłanki do separacji

Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia, nie przesądzając na podstawie tego tylko objawu stopnia rozkładu. Jednakże ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach, itp. Brak natomiast wspólnoty duchowej (jej istnienie może się przejawiać nawet tylko w korespondencji) będzie zawsze objawem rozkładu pożycia.

Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itp. nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.

 

Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

 Za:  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r. I CO 5/55

Sądowne orzeczenie o alimentach

Orzeczenie separacji możliwe jest z inicjatywy wyłącznie jednego z małżonków. Sąd w toku postępowania sąd będzie badał czy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia (ustaniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej). Wiele małżeństw pyta, czy konieczne jest, aby  mieszkali osobno – otóż nie. Małżonkowie mogą w dalszym ciągu pozostawać we wspólnym lokum, ale ustała między nimi wieź duchowa – emocjonalna, nie współżyją ze sobą, więź gospodarcza jest również mocno nadszarpnięta. To, co odróżnia separację od rozwodu to fakt, że ten stan ten nie musi być trwały – dopuszcza on możliwość powrotu do siebie. 

 

Prawnik dla orzeczenia alimentach

Już podczas pierwszego spotkania odpowiem na wszystkie Twoje pytania oraz wyjaśnię wszystkie niejasności czy niezrozumiałe aspekty orzekania o alimentach.

W sprawach orzeczenia o alimenty oferuję swoim Klientom:

  • pozew o alimenty,
  • wniosek o zwiększenie, zmniejszenie, zawieszenie lub uchylenie alimentów,
  • uzyskanie alimentów,
  • zmiany wielkości alimentów lub ich zawieszenia,
  • uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego.

Udzielam porad prawnych oraz prowadzę sprawy o alimenty na terenie Śląska z zakresu: 

  • wyegzekwowaniem alimentów na dzieci lub małżonka po rozwodzie,
  • obniżenie obowiązku alimentacyjnego,
  • podwyższenie obowiązku alimentacyjnego,
  • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • zawieszenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego.